Kontakt

Klub Turystyki Górskiej PTTK WIERCHY
email: klub@wierchy.pttk.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Bytomiu

ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom
tel. (032) 797 46 07 wtorek i czwartek 11.00-15.00

Biuro Oddziału PTTK w Bytomiu czynne jest:
wtorek i czwartek 11.00-15.00