Zarząd Klubu Turystyki Górskiej WIERCHY

Prezes Zarządu:
Marek Renka

Sekretarz,
Zastępca Prezesa:
Rafał Miler

Skarbnik:
Tomasz Markusik